Stejně jako CD je možné objednat v sekci STORE. Kniha je myšlenkově nepřímo propojena s CD Another Day in Hell…AGAIN!

laura